ଏକ ବିରଳ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଆରତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଉଦାହରଣ : କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ |

୧୦୪ତମ ଜନ୍ମଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର

Posted by : DSLR News Bureau, on November 15, 2019


Videos Posted on Our Site

Title of the video

Posted by : ରଞ୍ଜନ, on March 20, 2020

Title of the video

Posted by : ରଞ୍ଜନ, on March 20, 2020

Title of the video

Posted by : DSLR News Bureau, on January 09, 2020

Title of the video

Posted by : DSLR News Bureau, on January 08, 2020

Title of the video

Posted by : DSLR News Bureau, on November 15, 2019

Title of the video

Posted by : DSLR News Bureau, on November 15, 2019

Title of the video

Posted by : DSLR News Bureau, on November 15, 2019

Title of the video

Posted by : DSLR News Bureau, on November 15, 2019

Title of the video

Posted by : DSLR News Bureau, on November 15, 2019

Title of the video

Posted by : DSLR News Bureau, on November 15, 2019

Title of the video

Posted by : DSLR News Bureau, on November 15, 2019

Title of the video

Posted by : DSLR News Bureau, on November 15, 2019


ଆମ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍:

ଆମ ଇ-ପତ୍ରିକା:

ବିଜ୍ଞାପନ :

ପ୍ରତିନିଧି ଲଗ୍ ଇନ୍ :
Register Now!

ଛବିରେ ଖବର :ଦାଦନ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ କେବେ ? ପୁଣି ଦୁବାଇରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ମୃତ
View All Photos

ବିଜ୍ଞାପନ :
ବିଜ୍ଞାପନ :
ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପତ୍ର :
Type the above number:

©, ସର୍ବସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ DSLRimageMagazine.com, 2018
ୱେବ୍ ସଂରଚନା ଓ ନିର୍ମାଣ ଓଡ଼ିଆଗୁରୁ